Sửa chữa hệ thống bảo vệ thân tàu biển ICAF – ICCP – MGPS

QUY TRÌNH:

1. Hệ thống chống hà bám ICAF
1.1 Các công việc ngoài mớn nước khi tàu lên đốc:
 – Tháo các dây cáp điện trên các giá đế của điện cực
 – Đánh dấu tháo các bu lông tấm đế của các điện cực anot
 – Kiểm tra tình trạng bên ngoài của các điện cực anot AL và CU
 – Kiểm tra điện trở cách điện sau khi vệ sinh làm sạch. Lập bảng số liệu điện trở cách điện
(Nếu các điện cực không đảm bảo sẽ thay thế các điện cực)
 – Tháo chuyển thiết bị điều khiển về xưởng.
 – Kiểm tra điện áp lưới và các cầu chì đầu vào
 – Kiểm tra các modul đầu ra ( modul đo và modul điều khiển dòng)
 – Kiểm tra các vòng bít và cáp anot liên tuc, kiểm tra hộp nối dây và kết nối vách ngăn anot
 – Kiểm tra các thiết bị nguồn :
Modul đo
Modul điều khiển dòng
Biến áp chính
Hộp cầu chì T2.5A của nguồn chính
MM-Module Sub.min.T1 Amp
CC-Module Sub.min.T4L Amp
 – Kiểm tra các báo hiệu công suất, điện áp, dòng, quá nhiệt (nếu có)
 – Cài đặt, hiệu chỉnh lại nhóm kênh và nhóm dòng theo tài liệu thiết kế sau khi thay mới các điện cực
1.2 Gia công các điện cực
 – Lập bản vẽ thi công các điện cực, và các yêu cầu kĩ thuật
 – Nhận, kiểm tra đồng bộ các điện cực mới
 – Chuyển xuống tàu, lắp đặt các điện cực mới vào vị trí
1.3 Phần tủ điều khiển
Tại xưởng:
 – Tháo, vệ sinh bảo dưỡng các board mạch
+ Board DPU
+ Board ICAF CARD
+ Board nguồn AE1338-PS2A-220V/40A/24V
+ Main power unit
 – Kiểm tra, sửa chữa board mạch DPU, nạp lại RAM
 – Kiểm tra, sửa chữa board mạch ICAF CARD, nạp lại RAM
 – Kiểm tra, sửa chữa mạch Main power unit
 – Hiệu chỉnh làm việc của hệ thống tại xưởng
 – Chuyển xuống tàu lắp đặt, cài đặt hiệu chỉnh hệ thống tại tàu. Nghiệm thu bàn giao hệ thống

 

 

ICAF-ICCP-MGPS (8)ICAF-ICCP-MGPS (87)ICAF-ICCP-MGPS (90)ICAF-ICCP-MGPS (117)ICAF-ICCP-MGPS (124)ICAF-ICCP-MGPS (172)ICAF-ICCP-MGPS (339)ICAF-ICCP-MGPS (385)ICAF-ICCP-MGPS (390)ICAF-ICCP-MGPS (392)ICAF-ICCP-MGPS (396)ICAF-ICCP-MGPS (412)ICAF-ICCP-MGPS (413)

AN TOANFLUKE - HITECH VINA (2)FLUKE - HITECH VINA (7)ICCF - ICAF (1)ICCF - ICAF (2)ICCF - ICAF (3)ICCF - ICAF (4)ICCF - ICAF (5)ME ICCF

 

CÁC GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA BÁM BẢN CỦA SINH VẬT BIẺN LÊN HỆ
THỐNG ỐNG, THIẾT BỊ VÀ VỎ TÀU THỦY
THE SOLUTIONS FOR PREVENTION OF MARINE FOULING TO PIPE LINE,
EQUIPMENT AND HULL OF SHIP
Tóm tắt
Bám bẩn sinh vật biển lên các van thông biển, các bộ trao nhiệt, hệ thống đường ống và
vỏ tàu là mối đe dọa tiềm tàng trong khai thác tàu thủy. Tắc nghẽn và ăn mòn gây ra do
bám bẩn có thể gây ra những hậu quả khó lường.
Để giảm thiểu những sự cố này, tàu thủy cần bố trí hệ thống ngăn ngừa bám bẩn sinh vật
biển (MGPS), hệ thống này ngăn những sinh vật biển nhỏ lắng đọng, sinh sản và phát triển
trên các bề mặt nhúng chìm hoặc tiếp xúc với nước biển. Bài báo này giới thiệu các phương
pháp ngăn ngừa bám bẩn sinh vật biển cùng những thuận lợi, khó khăn và những gợi ý
trong thiết kế, khai thác các loại MGPS khác nhau.
Từ khóa: Hệ thống ngăn ngừa sự bám bẩn sinh vật biển, chống bám bẩn.
Abstract
Marine fouling in sea chests, heat exchangers, piping systems and hull of ship is a potential
threat of the ship operation. Blockages and corrosions caused by marine fouling can have
serious consequences.
To reduce this risks, the ship needs to arrange Marine Growth Prevention System (MGPS),
this system prevents micro-organisms to settle, breed or grow to surfaces immersed in or
contacted with sea water. This article introduces the methods to prevent marine fouling with
advantages, disadvantages and suggestions in design, operation difference kind of MGPS.
Key words: Marine growth prevention system, anti-fouling.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *